Archivo por días: 2 abril, 2019


Informe Trimestral 2019 / 1

Centrats en l’ocupació Aquest semestre l’acció sindical d’UGT s’ha centrat principalment en els finals de concessió, redoblant els contactes amb administracions i organitzacions empresarials per aconseguir protegir l’ocupació en el sector d’Autopistes. Aquest any estarà marcat per el final de la concessió d’AUMAR, que seguirà molt possiblement el model viscut a l’AP1: licitació d’un contracte […]


Informe Trimestral 2019 / 1 (CAS)

Centrados en el Empleo Este semestre la acción sindical de UGT se ha centrado principalmente en los finales de concesión, redoblando los contactos con administraciones y organizaciones empresariales para conseguir proteger el empleo en el sector de Autopistas. Este año estará marcado por el final de la concesión de AUMAR, que seguirá muy posiblemente el […]