Desplaçaments


woman-160342_960_720Davant els canvis organitzatius que s’estan produint i vistes les consultes rebudes us exposem alguns conceptes que apareixen regulats en el Conveni Col·lectiu de la Unitat de Negoci d’abertis Autopistas (CCUNaAE) i que formen part dels drets que hi  tenim recollits com a treballadors/es, concretament a l’article 18.1, Movilidad Ordinaria (Peaje, Vialidad y Mantenimiento) i dels que transcrivim els fragments següents:

  • No se producirán incorporaciones al puesto de trabajo superiores a los 30 km cuando la jornada diaria sea inferior a 6 horas, salvo acuerdo con el/la trabajador/a.”
  • “En ningún caso podrán superarse en las incorporaciones al puesto de trabajo los 75 km de radio. Excepcionalmente, podrán superarse para la asistencia a oficinas, locales de atención remota y centro de operaciones, prevaleciendo la proximidad al emplazamiento y respetando la voluntariedad del/de la trabajador/a, todo ello tomando en consideración la premisa de mantener el adecuado nivel de servicio.”
  • “Las incorporaciones al puesto de trabajo se compensarán a partir de los 30 kilómetros de radio con independencia del centro de trabajo donde esté dado de alta el/la trabajador/a. (…) El precio del kilómetro será de 0,27 euros durante toda la vigencia del convenio. “

Des de la Secció Sindical d’UGT a les Autopistes Abertis de Catalunya (UGT-AaC) et volem recordar així mateix que la nostra tasca principal consisteix en informar-te i defensar els teus drets en cas que els sentis vulnerats. Per a qualsevol consulta o aclariment pots contactar amb els nostres delegats i delegades.

També teniu les Fitxes del Conveni a la vostra disposició per aquests i altres temes o el propi text complet del Conveni.