Els nous Comitès de Gerència o Oficina a ACESA i INVICAT


urnaEl model organitzatiu de l’Empresa, entorn de Gerències, ha significat que també els processos electorals sindicals afectin a tota la gerència i no només a una sola zona, amb els diferents Comitès de cada zona com estàvem acostumats. Aquest canvi ha de contribuir a fer més eficient la tasca de representació dels treballadors/es dins aquest nou model, on hi ha la Gerència com a interlocutor directe i els que resultin escollits tindran el deure de vetllar per tot el personal d’aquesta. En conseqüència la composició de les llistes electorals, almenys per part d’UGT, haurà de tenir en compte la representativitat de totes les zones i col·lectius en la mesura del possible.

No obstant en aquestes eleccions del proper 5 de febrer, no només s’escull la representació a nivell gerencial, sinó que els delegats/des que resultin per cada llista electoral serveixen per determinar la representació de cada sindicat a nivell global. És a dir, quan s‘han de constituir organismes de representació col·lectiva (comissió negociadora de conveni, comitè interempreses, comitè de seguretat i salut, …) s’utilitza aquesta representativitat per determinar el nombre de membres de cada sindicat que els han de compondre. Així doncs, no només triem aquell/a que ens representarà a nivell més local, a nivell de Gerència, sinó que a més triem indirectament als sindicats que negociaran a nivell més global i en qüestions que sabem que ens afecten directament (Convenis, EREs, …).

 

Gerència AP7 NORD

– Engloba les antigues zones 2, 3, 4 i 5, és a dir, des de Granollers fins a La Jonquera

13 membres de comitè d’empresa

– Distribució en dos col·legis del Comitè: no qualificats i especialistes (on hi ha peatge i manteniment) i tècnics i administratius (on hi ha gent d’oficines, tècnics i caps). Encara en discusió el nombre final de cada col·legi.

 

Gerència AP7 SUD

– Les antigues zones 6, 7 i 8, des de Martorell fins a Salou.

13 membres de comitè d’empresa en col·legi únic.

Gerència INVICAT

– Antigues zones 2i, 1 i 15, és a dir, des de Mollet fins a Santa Susanna.

13 membres de comitè d’empresa en col·legi únic.

 

Gerència AP2

– Zones AB, C i D, és a dir, des de l’Albornar fins Alfajarín.

9 membres de comitè d’empresa en col·legi únic.

 

Oficines PARC LOGÍSTIC

– Personal d’oficines que treballa al Parc Logístic de la Zona Franca

5 membres de comitè d’empresa en col·legi únic.