Informe Trimestral 2016/1 de la Secció Sindical UGT-AaC


bubble-35458_960_720Et representem i donem veu

Aquest primer trimestre de 2016, des d’UGT-AaC et volem informar sobre les actuacions més significatives de la nostra Secció Sindical i de la representació a nivell d’UGT a la UNaAE.

Durant el proper trimestre et demanarem que ens continuïs transmetent allò que et preocupi o t’interessi per preparar-nos per la negociació del proper Conveni i donar veu així a les teves demandes.


woman-160342_960_720>> Desplaçaments

Recordem a tots els treballadors i treballadores d’autopistes allò que recull el Conveni respecte als deplaçaments per anar al lloc de treball.  Nota Inf. 12/gener

>> Apostem per racionalitzar la flexibilitat al Pla d’Igualtatflexible

Presentem proposta a la reunió per els treballs del Pla d’Igualtat de la UNaAE, que incideix  especialment en aspectes de Conciliació de la vida laboral i personal i familiar i en la Igualtat, proposant mesures concretes de racionalització de la flexibilitat.  Nota Inf. 20/gener

negociacion colectiva>> Reunions dels Comitès de Seguretat i Salut i als Comitès d’Empresa

Continuem assistint i presentant propostes des d’UGT als diferents Comitès de Seguretat i Salut de Gerència, traslladant tot allò que delegats/des i afiliats/des o treballadors/es ens fan arribar respecte aquesta matèria. Així mateix assistim i realitzem propostes que recollim de tots vosaltres a les reunions dels diferents Comitès d’Empresa de Gerència.

>> Formació 1r Trimestre 2016

formacióUs informem de la formació contínua disponible a través d’UGT  Nota Inf. 28/gener

euro-145386_640>> Paga EBITDA i resultats d’Abertis el 2015

Us informem dels resultats d’Abertis el 2015 i de com es calcula la paga EBITDA de 2015 que hem cobrat el febrer de 2016. Nota Inf. 10/febrer

read-316507_640>> Ajudes d’Estudis

Participem a la reunió de la Comissió de Formació de la UNaAE que ha repartit els 277.100 € de l’ajuda d’estudis a empleats/des i fills/es. Nota Inf. 9/febrer

>> Comissió Salarial del Conveni: s’arreglen algunes coses i queden pedents algunes injustícieseuro-145386_640

Us presentem una extensa nota sobre la reunió de la Comissió Salarial del Conveni de la UNaAE, que es va reunir el dia 15 de febrer de 2016, tractant alguns temes pendents de l’anterior reunió i també aprofitant per tractar algunes demandes de les representacions sindicals i informar sobre l’IPC i la paga EBITDA. Nota Inf. 17/febrer

>> Infografia segregació ocupacional de les dones a Abertis Autopistas.  8/març

Infografia_segregacion_mujeres_abertis_8032016

>> Comissió Paritària del Conveni

comité interempresasSol·licitem una nova reunió de la Comissió Paritària del Conveni de la UNaAE, reunits el 30 de març. Demandàvem la publicació dels perfils professionals dels llocs de treball, amb les seves funcions, que l’Empresa ens entrega. També es discuteix sobre la Disp. Transitòria 5ª, punt 1, relativa a la garantia d’ocupació, sol·licitant l’ampliació d’aquesta clàusula fins la signatura d’un nou Conveni. Respecte a la demanda d’UGT de no modificació del quadrant fix del 80%, l’Empresa reconeix la incorrecta aplicació que estava realitzant en algun cas i que aquest no es pot modificar.  Nota Inf. 5/abril

safety-helmet-150913_1280>> Constitució del CSSI-UNaAE

Amb molts mesos de retard i tot i els impediments s’ha constituït el 31 de març el Comité de Seguridad y Salud Interempresas de Autopistas (CSSI). Aquest serà l’òrgan per tractar les qüestions de seguretat i salut que afecten a tota la UNaAE i que fins ara no tenien resposta als Comitès de Seguretat i Salut de Gerència. Nota Inf. 30/març