Sol·licitem més centres d’atenció al client en pista pel desenvolupament professional i el manteniment de l’ocupació


proteccioEn la línia de seguir treballant per garantir l’ocupació per sobre de tot i donar sortida a algunes peticions del nostres companys i companyes, la Secció Sindical d’UGT a les Autopistes abertis de Catalunya ha sol·licitat per carta al Director General la posada en marxa de nous locals complementaris d’Atenció al Client en Pista (ACP) -i que fins fa poc es denominaven LARs- a les Gerències on s’està produint la implantació d’aquests.

Som coneixedors de que els Comitès d’Empresa de les Gerències AP7 Nord i AP7 Sud, en el quals participem, han sol.licitat anteriorment la duplicitat de locals d’atenció remota sense tenir, fins ara, una resposta positiva de les seves Gerències.

La nostra sol·licitud està basada en els següents motius:

  1. Millora de l’atenció al client, amb èmfasi a la seva especificitat. Volem incidir en la importància de conèixer les característiques pròpies dels clients en els diferents trams d’autopista. Aquest fet es pot arribar a diluir amb l’actual model de gestió centralitzada. Per tal de poder donar un nivell d’atenció òptim al client l’Empresa disposa d’uns treballadors capacitats ja per la seva experiència per atendre aquestes especificitats o característiques pròpies.
  2. Major seguretat en cas de fallida. En aquest sentit disposar de més d’un local d’atenció al client operatiu a la mateixa Gerència és un element de seguretat indiscutible en cas de fallida d’un d’ells.
  3. Augment de la seguretat del personal. El fet de reduir el nombre de quilometres dedicats a desplaçaments fins el lloc de treball rebaixa la probabilitat de patir accidents in itinere.
  4. Augment de la conciliació laboral, personal i familiar. Haver de dedicar menys temps als desplaçaments permet una major conciliació laboral, familiar i personal.
  5. Millor adequació de la plantilla disponible. Posar en marxa nous ACPs obre la possibilitat de reforçar el compromís amb el manteniment de l’ocupació, creant nous llocs de treball i potenciant els perfils professionals lligats a la percepció de peatge i atenció al client, que es podrien veure amenaçats per la creixent automatització de les nostres autopistes.
  6. Millor integració amb l’entorn i la política de RSC. El fet de promoure llocs de treball més propers al domicili dels treballadors i treballadores encaixa amb la política de Responsabilitat Social Corporativa publicitada pel Grup Abertis, com són: el menor consum de recursos, la protecció del canvi climàtic, minimització del soroll, el desenvolupament de la seguretat i salut laboral, el desenvolupament professional, l’aposta per la seguretat viària i la generació d’impactes socials positius al territori.

És per tots aquests motius que des d’UGT continuarem insistint, sense tragèdies ni comèdies, en la necessitat d’augmentar i potenciar totes aquelles vies que permetin assegurar el desenvolupament professional i el manteniment de l’ocupació.