Informe Trimestral UGT-AaC 2016 / 2


hands_future

En aquest segon informe trimestral de 2016 us detallem les darreres actuacions realitzades per la representació d’UGT, on podreu observar que moltes d’elles s‘encaminen a preparar la negociació del proper Conveni Col·lectiu i a tenir ben presents i estudiades les possibles vies per les que pot transitar el nostre futur professional. Per UGT la prioritat absoluta en els propers mesos serà intensificar el treball pel manteniment de l’ocupació i la millora de les actuals condicions de treball.

[ver en Castellano]


2016_06_30_InformeTrimestral_2016_2_CATReunió de la Comissió de Control del Pla de Pensions

Assistim a la reunió extraordinaria de la Comissió de Control, amb el principal objectiu d’informar per part de l’Entitat Gestora del Fons de Pensions Caixa 95 sobre la composició de la cartera y les polítiques d’inversió durant l’any 2015 i les inversions i estrategies de cobertura pel 2016.  >> Nota Inf. 6/abril

Sol·licitem més centres d’atenció al client en pista pel desenvolupament professional i el manteniment de l’ocupació

En la línia de seguir treballant per garantir l’ocupació per sobre de tot i donar sortida a algunes peticions del nostres companys i companyes, UGTAaC ha sol·licitat per carta a la Direcció General la posada en marxa de nous locals complementaris d’Atenció al Client en Pista (ACP) a les Gerències on s’està produint la implantació d’aquests. >> Nota Inf. 11/abril

T’informem de la Junta General d’Accionistes i els resultats d’abertis

T’informem dels continguts de la Junta General d’Accionistes i també dels resultats econòmics d’Abertis. >> Web 13/abril, 15/abril, 29/abril

Signat el Pla d’Igualtat

El passat 19 de maig UGT signà el Pla d’Igualtat de la UNaAE. Aquest Pla (enllaç) preten establir mesures que condueixin a millorar i igualar el tracte rebut i les oportunitats laborals entre tots els col·lectius, amb especial atenció a la que es dóna entre homes y dones. Des de UGT hem treballat per introduir procediments de selecció de personal y promoció interna que permetin a tothom accedir en igualtat de condicions a les vacants, sense que primin altres elements que no siguin els estrictament professionals. També ens hem proposat augmentar el nivell de conciliació de tot el personal, introduint racionalitat a la flexibilitat que aplica l’Empresa. >> Nota Inf. 23/maig

Reunions amb afiliats/ades i simpatitzants/ades

Durant aquest trimestre hem iniciat una sèrie de trobades amb els nostres afiliats i afiliades amb  l’objectiu de recollir inquietuds i suggeriments davant el procés de negociació col·lectiva que s’iniciarà el proper any. Fruit d’aquestes trobades s’està preparant un document que en breu publicarem. >> abril, maig i juny

Contactes amb  l’Administració

UGT ha iniciat una sèrie de contactes amb l’administració estatal i autonòmica per traslladar la preocupació del col·lectiu de persones treballadores envers el seu futur laboral i recavar informació al respecte. >> maig

Avaluació de Riscos Psicosocials ACESA

La Secció Sindical d’UGT participa a l’Avaluació de Riscos Psicosocials a acesa; a partir del diagnòstic obtingut mitjançant els qüestionaris que s’han facilitat als treballadors i les entrevistes personals realitzades, plantejarà millores en les condicions de treball per a minimitzar els riscos associats. Un cop acaba aquesta avaluació de riscos s’inciarà a  partir de setembre la d’aucat. è març, abril i maig

Estudi de manipulació de càrregues

Davant els nous procediments resultants de l’automatització, la Secció Sindical d’UGT està realitzant un estudi de manipulació de càrregues per tal de protegir als treballadors dels riscos ergonòmics que impliquen les noves tasques. >> maig i juny

Eleccions Generals 2016

T’informem dels permisos. >> Nota Inf. 22/juny