Informe Trimestral UGT-AaC 2016 / 3


Comença un període ple de reptes

El tercer informe trimestral de 2016 servirà per detallar-vos les actuacions realitzades per la representació d’UGT escacsdurant aquest període estival. Ara comença també un període carregat de reptes pel conjunt dels treballadors i treballadores. Per UGT la prioritat absoluta en els propers mesos continuarà essent treballar pel manteniment de l’ocupació i la millora de les actuals condicions de treball i el poder adquisitiu.  Amb aquest objectiu denunciem el Conveni per iniciar-ne les negociacions, tot i les males vibracions pels pactes en solitari que altres sindicats han acordat amb l’Empresa.

[ver en Castellano]


2016_09_30_informetrimestral_2016_3_catUGT denuncia el Conveni

El 30 de setembre acabava el termini per la denuncia del Conveni UNaAE. Des d’UGT hem procedit a la denuncia d’aquest per tal d  e protegir un dels elements principals per la nostra organització: el manteniment de l’ocupació. I poder negociar també millores en l’àmbit organitzatiu i econòmic. En el termini d’un mes s’ha de constituir la Mesa de Negociació del II Conveni de la UNaAE. >> Nota Inf. 29/setembre

Ells sols

T’informem del reglament d’afectació als representants dels treballadors/es signat en solitari per Comissions amb l’Empresa, obviant a la resta de la representació. Alguns punts d’aquest acord ens presenten seriosos dubtes sobre la seva legalitat. UGT no ha signat aquest document. Els acords en solitari són un mal presagi de cara a les futures negociacions.  >> Notes Inf. 21/juliol i 25/juliol

Defensem els drets dels TPs i els eventuals

Durant aquest trimestre hem realitzat diverses actuacions per protegir els treballadors/es a temps parcial i als eventuals. En relació als TPs hem actuat per denunciar l’abús de contractació via ETT en detriment de l’ús d’hores complementàries als TPs com marca el conveni, interposant denúncia a Inspecció de Treball. En relació als eventuals continuem fent nostre el seu anhel d’estabilitat contractual, col·laborant amb accions encaminades a assolir aquest objectiu. >>  juny, juliol i setembre.

Reunió amb la Subdirectora d’abertis Autopistas

La representació d’UGT es reuneix amb la nova Subdirectora, que va manifestar que treballaria intensament per la renovació de les concessions. UGT va mostrar la seva predisposició a sumar en tot allò que afecti a l’estabilitat dels llocs de treball. >> 26/juliol

Comitè de Seguretat i Salut Interempreses

La representació d’UGT a abertis Autopistas assisteix al primer CSSI després de la seva constitució, aportant propostes en temes de vestuari, manteniment i transport de càrregues. En aquest sentit presentem un detallat estudi sobre la manipulació de càrregues per part de Cobradors/es i Coordinadors/es de Torn. >> Nota Inf. 29/setembre

Formació Contínua

T’informem dels cursos de formació contínua disponibles, com els de renovació del CAP. >> Nota Inf. 7/agost

Avaluació de Riscos Psicosocials ACESA i AUCAT

A punt de finalitzar l’avaluació de riscos psicosocials d’ACESA, on s’han de decidir les actuacions fruit de l’estudi. En breu es procedirà amb l’avaluació  d’AUCAT. En totes elles UGT hi participa activament. >> 22/juliol i 21/setembre

Responsabilitats legals en les actuacions a pista

Davant les noves tasques, actuals i de futur, la Secció Sindical d’UGT ha iniciat un estudi de les repercussions legals que les actuacions dels treballadors i treballadores poden tenir. >> setembre

Ajudes d’estudis i discapacitat

T’informem de l’inici del període de sol·licitud de les ajudes. >> Nota Inf. 29/setembre