La UGT de Catalunya sol·licita al Conseller Rull tractar l’impacte del model de tarificació d’infraestructures sobre els treballadors d’autopistes


En atenció a la més que possible celebració de la reunió del Grup de Treball de Peatges, la UGT de Catalunya s’adreçà al responsable de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, Sr. Josep Rull, per tal de tractar les qüestions relacionades amb les condicions de treball i l’ocupació en el sector d’autopistes de peatge a Catalunya.

Concretament, i arrel d’un estudi elaborat pel nostre sindicat en relació a la denominada “clàusula social”, la UGT de Catalunya sol·licitava tractar aquesta qüestió en atenció a la proximitat del venciment d’alguns dels contractes de concessió de vies que discorren pel nostre territori (AUMAR, ACESA, INVICAT), i la confluència del procés de negociació col·lectiva en aquestes empreses; tot en relació a la indefinició del model que a curt termini pot regir en l’àmbit de la política tarifària.

Recentment ens hem assabentat que la nostra petició serà atesa en el marc de la reunió del Grup de Treball per a la reordenació del Peatges, i en la que tindrem ocasió de tractar concretament la situació dels treballadors i treballadores d’autopistes de peatge a Catalunya davant l’automatització, el model tarifari i la finalització del període de concessió.

El Grup de Peatges està format per representants del govern, de la societat civil, grups parlamentaris, agents socials i concessionàries.

Seguirem informant.