Reunió amb el Conseller Rull


ugt-dtsgencatL’eurovinyeta i la finalització de les concessions de peatge a Catalunya centra la reunió de la UGT al Departament de Territori i Sotenibilitat

El passat 9 de gener es celebrà la reunió prevista amb el Conseller Josep Rull, per tractar determinades qüestions relacionades amb la xarxa viària a Catalunya.

La Conselleria ens va fer entrega del document Finançament i costos de la xarxa de carreteres de Catalunya (enllaç al document), que es pot consultar a la seva web, i en la que es relacionen les dades bàsiques de la xarxa viària catalana, concessions, costos, cost de rescat de les concessions de peatge, experiències a Europa en tarificació viària i una sèrie de conclusions; us recomanem la seva lectura.

UGT va fer entrega del document Evolució de l’ocupació a les autopistes de peatge de Catalunya, i en el que tractem com l’absència de seguretat jurídica en els compromisos pel manteniment de l’ocupació, s’ha vingut materialitzant amb cruesa en els darrers anys; anys en els que s’ha aguditzat el procés d’implantació tecnològica fins el punt que, avui en dia, és difícil veure treballadors a les autopistes de peatge.

El nombre de treballadors a les empreses concessionàries d’autopistes a Catalunya, en termes de plantilla mitjana equivalent (PME), ha minvat en el període comprés entre 2011 i 2015, en un 31,80%, passant de 1.799 PME (Plantilla Mitja Equivalent) a 1.227 PME.

Més concretament, i pel que fa a la protecció de l’ocupació dels llocs de treball ubicats en percepció de peatge, el nombre de treballadors (PME) ha minvat, en aquell mateix període, un 43,64%; passant dels 1.368 PME als actuals 771 PME.

UGT defensa el manteniment dels llocs de treball en el sector d’autopistes de peatge a través de la formació i adaptació, i hem d’aconseguir que l’administració comparteixi aquest objectiu de cara els futurs processos de licitació; és en aquesta línia en la que seguirem treballant, i de la que us mantindrem informats.