Entrant en raó


fletxa_esqLa Gerència Nord d’ACESA AP7 i el Servei de Prevenció, en la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut, atenen les reclamacions d’UGT

A petició dels representants dels treballadors el dia 28 de juny s’ha produït la reunió extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut de la Gerència AP7 Nord per tractar sobre la nova operativa de peatge consistent a treballar al costat de les vies.

Per part d’UGT el mateix 1 de juny, dia de posada en marxa, i després també per part de tot el Comitè d’Empresa, es va sol·licitar a l’Empresa que informés sobre la operativa a seguir en casos tals com:

  • efectes de la calor i la necessitat d’hidratació,
  • resguard en casos de meteorologia adversa (pluges, vents, …),
  • prevenció de la bipedestació prolongada,
  • necessitats fisiològiques.

L’Empresa, atenent al requeriment que li realitzàvem des del primer moment, ha deixat constància en Acta que el procediment consisteix en que  tothom podrà accedir a l’estació de peatge per a qualsevol de les circumstàncies anteriors les vegades que li siguin necessàries, sempre que ho comuniqui al Coordinador ACP.

Per part del Servei de Prevenció Mancomunat també hem obtingut una resposta positiva a la demanda que realitzàvem de reavaluació dels riscos associats i el Servei farà una proposta de revisió en breu.

Us recomanem doncs que accediu a l’estació de peatge per hidratar-vos, refrescar-vos, asseure-us i descansar o anar al lavabo, les vegades que us siguin necessàries (comunicant-ho prèviament) per evitar riscos i afectacions sobre la vostra salut i seguretat personal. Així mateix us preguem que ens feu saber si detecteu qualsevol anomalia o situació especial que impedís de fer-ho pertinentment.