Tothom a baix


La Gerència Nord d’ACESA AP7 es ratifica en el nou canvi d’operativa: al costat de les vies de peatge.

fletxaA dia 2 de juny s’ha produït convocatòria extraordinària del Comitè d’Empresa de la Gerència AP7 Nord, a la que ha assistit l’Empresa per tractar sobre la nova instrucció de treball.

S’ha sol·licitat a l’Empresa que aclarís el comunicat intern, en la línia del requeriment que des d’UGT vàrem enviar fa dos dies, i que reclamava que s’informés sobre la operativa a seguir per:

  • efectes de la calor i la necessitat d’hidratació, garantint que es pugui accedir a l’estació de peatge les vegades necessàries,
  • resguard en casos de meteorologia adversa (pluges, vents, …),
  • prevenció de la bipedestació prolongada, informant de la freqüència recomanada per les pauses i els mètodes de prevenció,
  • necessitats fisiològiques, les vegades que calguin.

L’Empresa s’ha reafirmat en el contingut del comunicat interior, manifestant que aquesta instrucció no canviava en res les funcions actuals dels cobradors i que no pensava rectificar ni ampliar la informació que s’hi donava, però manifestant clarament, alhora, que els cobradors i cobradores podien accedir a l’estació, les vegades que necessitessin, per a qualsevol de les necessitats senyalades.

Hem interrogat també a l’Empresa sobre si la mesura era temporal per el període d’estiu o bé era permanent. L’Empresa ha manifestat que la mesura tenia caràcter indefinit. Sobre si aquesta mesura s’aplicava durant el torn de nit, l’Empresa ha manifestat que, de moment, no.

També hem plantejat a l’Empresa que, en especial, en casos de treball en solitari seria convenient que revisés el seu plantejament, sota una òptica de seguretat en el treball.

Malauradament en el missatge d’avui de l’Empresa hi hem tornat a veure el mateix estil a la que ens té acostumats en masses ocasions: cap oportunitat de diàleg ni espai per al debat.

Tal com us anunciàvem continuarem treballant en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals per garantir que les condicions de treball de tots els treballadors i totes les treballadores siguin respectades i es puguin desenvolupar en les millors circumstàncies. A tal efecte el Comitè en ple ha acordat sol·licitar convocatòria extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut de la Gerència per tal de tractar aquests i altres aspectes relacionats. Esperem que en aquest òrgan puguem discutir sobre els possibles canvis respecte a les avaluacions de riscos, i l’afectació en l’operativa, que suposa la major exposició a agents contaminants i riscos inherents dels peatges.

Us seguirem informant.