Una més…


againLa Gerència Nord d’ACESA AP7 comunica un nou canvi d’operativa en que requereix als cobradors a efectuar la seva jornada de treball al costat de les vies de peatge.

A data 30 de maig ens ha arribat una nova comunicació de canvi de model de treball que afecta, de moment, a la Gerència ACESA AP7 Nord, i que consisteix a imposar la presència en vies als cobradors presencials de les estacions durant la seva jornada laboral.

Des de la Secció Sindical d’UGT no entenem aquestes noves ordres, que capgiren les que imperaven fins la data i que havien estat precisament les contràries: estar a l’estació. El fet d’introduir un nou canvi en el model de treball -un més en poc temps-, sense previ avís ni consulta, retornant al model més pur de comunicació d’ordres unidireccional, contrari a les darreres campanyes empresarials, provoca un ambient de desafecció, crispació i desinterès que de ben segur no és bo ni convenient per cap de les parts.

Així doncs des d’ UGT hem enviat ja requeriment escrit a l’Empresa per a que ens expliqui la motivació i les causes del canvi operacional descrit al document.

Des de l’àmbit de la Prevenció de Riscos Laborals hem requerit que juntament amb l’ordre donada es recordi a la plantilla les pauses o operatives específiques que pot o ha de realitzar durant la seva activitat ordinària en aquest nou model, ja sigui per:

  • efectes de la calor i la necessitat d’hidratació, garantint que es pugui accedir a l’estació de peatge les vegades necessàries,
  • resguard en casos de meteorologia adversa (pluges, vents, …),
  • prevenció de la bipedestació prolongada, informant de la freqüència recomanada per les pauses i els mètodes de prevenció,
  • necessitats fisiològiques, les vegades que calguin.

Així mateix sol·licitem que s’especifiqui si aquest canvi operatiu afecta també al torn de nit i de si el protocol d’actuació en cas d’agressions ha de ser modificat en algun aspecte, en especial en situacions de treball en solitari.

Paral·lelament sol·licitem al Servei de Prevenció Mancomunat que avaluï a la major brevetat si la nova operativa requereix d’una modificació o reavaluació de l’Avaluació de Riscos del Cobrador/a.

Esperem una resposta satisfactòria de l’Empresa en tot allò que hem indicat. Si no fos així des de la Secció Sindical d’UGT durem a terme les actuacions pertinents per garantir que les condicions de treball de tots els treballadors i totes les treballadores de la Gerència Nord siguin respectades.

Lamentem, de nou, que les actuacions de l’Empresa, malgrat el vernís de les darreres campanyes de màrqueting, continuï essent la de models ancorats en el passat. Sis-plau, no ens maregin més.