Informe Trimestral 2017 / 2 trim


Compromís amb l’ocupació

employ-1714364__340El recent anunci de l’OPA d’Atlantia, l’aparició de notícies en l’àmbit de les autopistes quasibé diàriament, la negociació del Conveni, els canvis organitzatius en algunes gerències, … Tots aquests i altres temes ens afiancen en la nostra postura: compromís amb l’ocupació. Ho hem dit moltes vegades i també ho defensem conseqüentment a tots els nivells: administració estatal i catalana, a nivell europeu, en el sector estatal d’autopistes i a la negociació del Conveni.

A part en aquest informe hi trobareu algunes de les nostres actuacions en seguretat i salut, ja sigui en l’àmbit general reclamant formació o bé algunes centrades a la Gerència Nord per els recents canvis operatius implantats.

2017_06_30_InformeTrimestral_2017_2_CAT_1 2017_06_30_InformeTrimestral_2017_2_CAT_2