Informe Trimestral 2019 / 3


Negociació del tercer CUN

El trimestre està marcat per l’inici de la negociació del tercer conveni col·lectiu de la unitat de negoci d’Abertis Autopistas, un cop denunciat de manera primerenca per part del sindicat majoritari el mes de juliol.

En paralel a aquesta negociació UGT també ha desenvolupat la seva acció sindical centrada en preservar l’ocupació en el sector d’Autopistes. En aquest sentit UGT s’ha reunit amb el Ministerio de Fomento (MiFo) per tractar, fonamentalment, el procés de reversió d’AUMAR i conèixer l’impacte sobre l’ocupació. També s’ha acordat, junt amb la resta de components del Grup de Peatges promogut per el Parlament de Catalunya, la resolució final en favor de la tarificació de les vies d’alta capacitat i la protecció dels interessos dels treballadors.