Informe Trimestral 2019 / 4


Final de concessió d’AUMAR

El darrer trimestre de l’any 2019 ha estat indubtablement marcat pel final de concessió d’AUMAR (31/12/2019), essent la primera empresa del grup que ha arribat a aquesta situació, i que provocarà la desaparició, per voluntat del Govern, de la tasca de percepció de peatge. La Secció Sindical d’UGT ha treballat des de tots els àmbits (Administració Estatal, Administració Autonòmica, Empresa i Treballadors) per minimitzar al màxim l’impacte que tindrà sobre tots nosaltres, els treballadors i treballadores, aquest moment. Seguirem negociant i parlant amb totes les parts implicades, amb l’objectiu que la prioritat siguem els treballadors i treballadores d’autopistes i que estiguem, per tant, al centre de totes les decisions que es preguin en el futur.