Informe Quadrimestral 2020 / 2


ERO i Conveni UNaAE

El segon quadrimestre d’aquest 2020, a part d’estar enmarcat per la situació excepcional del COVID-19, per que s’ha produit el segon ERO en poc temps a ACESA, INVICAT i aAE i per la finalització de la negociació del III Conveni Col·lectiu de la UNaAE.

ERO i Conveni s’han entrellaçat en aquesta negociació, que ens ha deixat un sentiment molt amarg pel que ha significat la sortida forçosa, un any abans del que tot fa preveure, de molts companys i companyes. Signar el Conveni significarà però que disposarem d’un marc normatiu que ens assegura la indemnització (que s’augmenta i equipara a una per acomiadament improcedent, com la del darrer ERO) davant d’un final anunciat per les autopistes d’ACESA i INVICAT el proper agost de 2021.

Des de la UGT continuarem defensant que els treballdors i treballadores no sobrem!

Informe Quadrimestral 2020/2