Informe Quadrimestral 2020 / 3


En reversió…

Repassant aquest any 2020 i els seus darrers mesos hem de continuar parlant de pandèmia per la COVID-19. Aquest fet ha condicionat tots els àmbits de la nostra vida i, és clar, també el laboral.

La Secció Sindical d’UGT es marca com a repte en aquests mesos que queden fins el final de les concessions d’ACESA i INVICAT preservar el màxim de llocs de treball possibles. En aquest sentit ja fa temps que la nostra representació ha establert vies de diàleg amb les administracions amb aquest fi.

Des de la UGT continuarem defensant que els treballdors i treballadores no
sobrem
!

Informe Quadrimestral 2020/3