21D


Eleccions 21D

Permisos per poder exercir el dret de participació a les Eleccions al Parlament de Catalunya Consideracions a tenir en compte, detallades a la Orden ESS/1169/2017, de 28 de novembre, pels qui treballen el dia de les votacions, el dijous 21-12-2017, en horari de 9:00 a 20:00 i que amb caràcter general són les següents: Les empreses concediran […]