Informe Trimestral


Informe Quadrimestral 2020 / 3

Repassant aquest any 2020 i els seus darrers mesos hem de continuar parlant de pandèmia per la COVID-19. Aquest fet ha condicionat tots els àmbits de la nostra vida i, és clar, també el laboral.


Informe Quadrimestral 2020 / 2

Durant el segon quadrimestre d’aquest 2020 s’ha produit el segon ERO en poc temps a ACESA, INVICAT i aAE i per la finalització de la negociació del III Conveni Col·lectiu de la UNaAE.


Informe Quadrimestral 2020 / 1

Aquest primer quadrimestre de l’any 2020 estarà profundament marcat per la situació excepcional generada pel COVID-19 que ha aturat assumptes importants com la negociació del Conveni


Informe Trimestral 2019 / 4

Final de concessió d’AUMAR El darrer trimestre de l’any 2019 ha estat indubtablement marcat pel final de concessió d’AUMAR (31/12/2019), essent la primera empresa del grup que ha arribat a aquesta situació, i que provocarà la desaparició, per voluntat del Govern, de la tasca de percepció de peatge. La Secció Sindical d’UGT ha treballat des […]


Informe Trimestral 2 / 2019

est trimestre s’ha vist marcat per la convocatòria i celebració de les eleccions sindicals a la majoria de concessionàries de la UNaAE. A tots aquells que heu participat: moltes gràcies!


Informe Trimestral 2 / 2019 (CAS)

Este trimestre se ha visto marcado por la convocatoria y celebración de elecciones sindicales en la mayoría de concesionarias de la UNaAE. A todos aquellos que haveis participado: ¡muchas gracias!


Informe Trimestral 2019 / 1

Centrats en l’ocupació Aquest semestre l’acció sindical d’UGT s’ha centrat principalment en els finals de concessió, redoblant els contactes amb administracions i organitzacions empresarials per aconseguir protegir l’ocupació en el sector d’Autopistes. Aquest any estarà marcat per el final de la concessió d’AUMAR, que seguirà molt possiblement el model viscut a l’AP1: licitació d’un contracte […]


Informe Trimestral 2019 / 1 (CAS)

Centrados en el Empleo Este semestre la acción sindical de UGT se ha centrado principalmente en los finales de concesión, redoblando los contactos con administraciones y organizaciones empresariales para conseguir proteger el empleo en el sector de Autopistas. Este año estará marcado por el final de la concesión de AUMAR, que seguirá muy posiblemente el […]


Informe Trimestral 2018 / 3-4 (CAS)

Empleo: principal obsesión Este boletín se edita excepcionalmente con un contenido semestral, que incluye la última mitad del año 2018. En este semestre nos ha marcado especialmente la situación de la AP1 y la situación de incertidumbre que han tenido que vivir los trabajadores y trabajadoras de allí, a los que hemos dado y damos […]


Informe Trimestral 2018 / 3-4

Ocupació: principal obsessió Aquest butlletí s’edita excepcionalment amb un contingut semestral, que inclou la darrera meitat de l’any 2018. En aquest semestre ens ha marcat especialment la situació de l’AP1 i la situació d’incertesa que han hagut de viure els treballadors i treballadores d’allí, als qui hem donat i donem tot el suport.En paral·lel hem […]